Företagslån

1 Hur fungerar ett företagslån

Ett företagslån innebär att pengar lånas in i företaget. Ofta i syfte att investera i något som är bestämt på förhand, men så behöver det inte alltid vara. Ett företag har kapitalbehov av varierande slag och ett företagslån är en möjlighet att lösa företagets finansiering på kort och lång sikt.

1.1 Företagslån för investering

En investering innebär att du ger upp pengar idag för något som kan förränta sig mer än det spenderade beloppet. För ett företag som ska investera kan innebörden skilja sig drastiskt mot ett annat. Ett fastighetsbolag investerar i fastigheter som en del i sin huvudsakliga verksamhet och då kanske just fastighetslån är mer nära ett rörelsekapital än vad motsvarande är för en internetbutik. En internetbutik behöver ofta låna pengar till varulager vilket är en kort investering i syfte att kunna leverera produkter till kunder. Givetvis med marginal! 

Ett företagslån behöver inte knytas till en specifik investering men det är fördelaktigt att ange vad du anser är en investering när du ansöker om ett företagslån. Det hjälper långivaren att bedöma hur lånet ska förvaltas och dessutom ger du ditt företag en chans till lägre ränta. Banker vill ta små risker så ju bättre motivering till din investering desto större möjlighet har du att beviljas företagslån.

Företagslån för betalningar

Det är vanligt med olika lösningar av företagslån för att lösa företagets behov av att kunna betala. Det kan vara t.ex. möjlighet att snabbt få lån för att betala löner eller andra skulder som uppkommit. Eller så kan det vara behov av att låna till varulager. Oavsett vad det är för situation kan du under vissa förutsättningar använda ditt företagslån till precis det din verksamhet behöver – och det vet du bäst själv, även om vi kan hjälpa till. Det som är intressant att hålla koll på är ditt framtida kassaflöde om du tar ett lån idag, dvs. kommer jag kunna betala tillbaka lånet i företaget?

Lämna ett svar