Företagslån trots en dålig ekonomi? Det går!

Att vara företagare i Sverige är inte enkelt. 🇸🇪 Många företagare kan vittna om bristande möjligheter att få finansiering. Det här rapporterar förbundet företagarna i ljuset av Coronapandemin.

Varför företagarna upplever svårigheter med att få kapital i form av företagslån kan ha flera olika skäl. Ett av de huvudsakliga skälen är att storbankerna framförallt fungerar som en leverantör av betalningar och kort snarare än som en partner för företag. Deras rigorösa kreditprövningar för företagslån skrämmer eller avvisar många nystartade företag och sänker lånemöjligheterna. 😔

Lån och krediter även för nystartade företag

Men…Det finns fortfarande goda chanser även för nystartade företag eller företag med ekonomiska bekymmer att lösa sitt behov av rörelsekredit! 😎

Kreditval är en aktör i Sverige som jobbar för en bättre kreditmarknad för alla. De jobbar som ett bollplank för företagare som behöver hjälp med att ta ett lån, kredit eller finansiera en investering. Med en lång erfarenhet av ekonomi i olika företag erbjuds en kostnadsfri rådgivning som endast betalas av att företagen får de krediter som passar företaget bäst.

Ett av de områden som behandlas av Kreditval är möjligheten för företag att lösa sitt kapitalbehov med en modern och digital checkräkningskredit. Begreppet checkräkningskredit kan förklaras som en kredit med kortare bindningstid där du endast betalar räntan för utnyttjat belopp. Det är särskilt bra för nya företag som har ett snabbt behov av rörelsekredit.

Lämna ett svar