Företagslån

1 Hur fungerar ett företagslån

Ett företagslån innebär att pengar lånas in i företaget. Ofta i syfte att investera i något som är bestämt på förhand, men så behöver det inte alltid vara. Ett företag har kapitalbehov av varierande slag och ett företagslån är en möjlighet att lösa företagets finansiering på kort och lång sikt.

1.1 Företagslån för investering

En investering innebär att du ger upp pengar idag för något som kan förränta sig mer än det spenderade beloppet. För ett företag som ska investera kan innebörden skilja sig drastiskt mot ett annat. Ett fastighetsbolag investerar i fastigheter som en del i sin huvudsakliga verksamhet och då kanske just fastighetslån är mer nära ett rörelsekapital än vad motsvarande är för en internetbutik. En internetbutik behöver ofta låna pengar till varulager vilket är en kort investering i syfte att kunna leverera produkter till kunder. Givetvis med marginal! 

Ett företagslån behöver inte knytas till en specifik investering men det är fördelaktigt att ange vad du anser är en investering när du ansöker om ett företagslån. Det hjälper långivaren att bedöma hur lånet ska förvaltas och dessutom ger du ditt företag en chans till lägre ränta. Banker vill ta små risker så ju bättre motivering till din investering desto större möjlighet har du att beviljas företagslån.

Företagslån för betalningar

Det är vanligt med olika lösningar av företagslån för att lösa företagets behov av att kunna betala. Det kan vara t.ex. möjlighet att snabbt få lån för att betala löner eller andra skulder som uppkommit. Eller så kan det vara behov av att låna till varulager. Oavsett vad det är för situation kan du under vissa förutsättningar använda ditt företagslån till precis det din verksamhet behöver – och det vet du bäst själv, även om vi kan hjälpa till. Det som är intressant att hålla koll på är ditt framtida kassaflöde om du tar ett lån idag, dvs. kommer jag kunna betala tillbaka lånet i företaget?

Företagslån trots en dålig ekonomi? Det går!

Att vara företagare i Sverige är inte enkelt. 🇸🇪 Många företagare kan vittna om bristande möjligheter att få finansiering. Det här rapporterar förbundet företagarna i ljuset av Coronapandemin.

Varför företagarna upplever svårigheter med att få kapital i form av företagslån kan ha flera olika skäl. Ett av de huvudsakliga skälen är att storbankerna framförallt fungerar som en leverantör av betalningar och kort snarare än som en partner för företag. Deras rigorösa kreditprövningar för företagslån skrämmer eller avvisar många nystartade företag och sänker lånemöjligheterna. 😔

Lån och krediter även för nystartade företag

Men…Det finns fortfarande goda chanser även för nystartade företag eller företag med ekonomiska bekymmer att lösa sitt behov av rörelsekredit! 😎

Kreditval är en aktör i Sverige som jobbar för en bättre kreditmarknad för alla. De jobbar som ett bollplank för företagare som behöver hjälp med att ta ett lån, kredit eller finansiera en investering. Med en lång erfarenhet av ekonomi i olika företag erbjuds en kostnadsfri rådgivning som endast betalas av att företagen får de krediter som passar företaget bäst.

Ett av de områden som behandlas av Kreditval är möjligheten för företag att lösa sitt kapitalbehov med en modern och digital checkräkningskredit. Begreppet checkräkningskredit kan förklaras som en kredit med kortare bindningstid där du endast betalar räntan för utnyttjat belopp. Det är särskilt bra för nya företag som har ett snabbt behov av rörelsekredit.

Vad innehåller en kreditupplysning?

En kreditupplysning tas i samband med att du ska ta ett lån, teckna ett leasingavtal eller hyra lägenhet.

Syftet med en kreditupplysning är att få en oberoende rapport över din ekonomi. Beroende på i vilket syfte en kreditupplysning görs innehåller upplysningen olika information.

Det mest grundläggande en kreditupplysning innehåller är

  • Skuldsaldo hos Kronofogden
  • Betalningsanmärkningar
  • Adress i folkbokföringen
  • Namn och personnummer

Utöver det ovan kan även inkomst och ett riskbetyg ges ut. Riskbetyget räknas ut av kreditupplysningsföretaget och skiljer sig mellan de olika företagen.

Aktörer för kreditupplysning

De största aktörerna för kreditupplysningar på privatpersonerna är UC och Bisnode. UC ägs av bankerna och utgör i Sverige den “officiella” rapporten för att dela kreditinformation mellan banker.

Det som skiljer UC mot Bisnode är framförallt att UC sparar hur många upplysningar du gör under en period. Det här innebär att fler kreditupplysningar kan begränsa dina möjligheter att få lån. Långivare ser många upplysningar under en kort period som en förhöjd risk att du överbelånar dig.

Tips!

Ska du t.ex. hyra en lägenhet och inte vill att det påverkar din förmåga att få låna ska du be bostadsbolaget att ta en Bisnode istället för UC. Då registreras ingen prick på en upplysning.

Vad innebär en bra UC?

En bra UC innebär en låg risk! Om du är ute efter att maximera dina lånechanser och få de lägsta räntorna ska du optimera din kreditupplysning. Det kan du göra genom att påverka följande faktorer.

Din inkomst

En hög taxerad inkomst är en bra grund för ett bra kreditbetyg. Gärna dessutom två år i rad och då helst en ökning från det tidiga året. Det här räknar banker och långivare som att du är med i en bra inkomstgrupp.

Kommun med låg skatt

Bo i en kommun med lägre kommunal skatt för att maximera din disponibla inkomst. Det här ger också ett bättre kreditbetyg. En kommun som Stockholm innebär flera tusen mer i plånboken varje månad i jämförelse med en kommun som Karlshamn där skatten är hög.

Äga en fastighet

Ett bolån påverkar inte kreditbetyget negativt men däremot påverkar ett fastighetsägande kreditbetyget mycket positivt.

Undvik många små lån, större lån är OK

Din totala skuldsättning kan påverka kreditvärdigheten men framförallt är det viktigt att inte ha många småkrediter. Det här sänker ditt kreditbetyg, baka istället ihop smålån till ett större. Det syns i kreditupplysningen om och hur mycket du amorterar då detta rapporteras in varje månad.

Gift

Är du gift är det en stark poäng i ditt kreditbetyg. Giftemål innebär att du och din respektive delar lika på skulder och tillgångar varför kreditföretagen sitter säkrare i jämförelse om du bara är sambo.